Till startsida
Webbkarta

Välkommen!

Institutionens olika ämnen idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap, religionsvetenskap och teologi och teaterstudier förenas i ett gemensamt intresse för analys och tolkning av texter och kulturella praktiker. Grunden för utbildning och forskning vid institutionen är studier av människan och mänskliga sammanhang i litterära, filosofiska, vetenskapliga, politiska och religiösa kulturyttringar från äldsta tiders stentavlor till våra dagars digitala medievärld.

Du kan studera på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. På institutionen finns även lärarutbildning i religion och svenska, utbildningsprogram i religionsvetenskap och teologi, samt magister-/masterprogrammet Kritiska studier.

Från Euripides till Tove Jansson

Öppna föreläsningar om litterära klassiker tisdagar hela hösten.

Fördjupa din kunskap med mentorer

Läs mer om institutionens mentorsverksamhet.

Religionsvetenskapens dag

Religionsvetenskapens och teologins dag

En eftermiddag med öppna föreläsningar den 1 oktober.

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta