Till startsida
Webbkarta

Välkommen!

Institutionens olika ämnen idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap, religionsvetenskap och teologi och teaterstudier förenas i ett gemensamt intresse för analys och tolkning av texter och kulturella praktiker. Grunden för utbildning och forskning vid institutionen är studier av människan och mänskliga sammanhang i litterära, filosofiska, vetenskapliga, politiska och religiösa kulturyttringar från äldsta tiders stentavlor till våra dagars digitala medievärld.

Du kan studera på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. På institutionen finns även lärarutbildning i religion och svenska, utbildningsprogram i religionsvetenskap och teologi, samt magister-/masterprogrammet Kritiska studier.

Kalender

Fler händelser i kalendern

Fördjupa din kunskap med mentorer

Läs mer om institutionens mentorsverksamhet.

Plugg1

Inför höstterminen 2014

Information till dig som har sökt en kurs eller ett program vid institutionen i höst.

Fira din examen!

Välkommen med anmälan till Humanistiska fakultetens examenshögtid!

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta