Till startsida
Webbkarta

Välkommen!

Institutionens olika ämnen idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap, religionsvetenskap och teologi och teaterstudier förenas i ett gemensamt intresse för analys och tolkning av texter och kulturella praktiker. Grunden för utbildning och forskning vid institutionen är studier av människan och mänskliga sammanhang i litterära, filosofiska, vetenskapliga, politiska och religiösa kulturyttringar från äldsta tiders stentavlor till våra dagars digitala medievärld.

Du kan studera på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. På institutionen finns även lärarutbildning i religion och svenska, utbildningsprogram i religionsvetenskap och teologi, samt magister-/masterprogrammet Kritiska studier.

Från Euripides till Tove Jansson

Öppna föreläsningar om litterära klassiker tisdagar hela hösten.

Läs mer om workshop om uppskjutandebeteende

Sluta skjuta upp!

Workshop 4/11 om uppskjutandebeteende - ta steget mot förändring

Medicinsk humaniora

Medicinsk humaniora - ett framväxande forskningsfält. Presentation 18 november.