Till startsida

Lärare och forskare

På grund av övergång till ett nytt system för personalsidor på webben uppdateras inte dessa sidor efter den 15 augusti 2014. Den 1 september tas de bort från webben.

Till den nya personalkatalogen

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Viktor Aldrin, Universitetslektor (visstid) (rum D326)
Ämne: Religionsvetenskap
Telefon: 031-786 5434
E-post: viktor.aldrin@lir.gu.se

Johan Alfredsson, Universitetslektor (visstid)
Ämne: Litteraturvetenskap
E-post: johan.alfredsson@lir.gu.se

Daniel Andersson, Universitetslektor (rum H414)
Ämne: Religionsvetenskap/Religionshistoria
Telefon: 031-786 5309
E-post: daniel.andersson@lir.gu.se

Hanne Andersson, Universitetslektor (rum H315)
Ämne: Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 4384
E-post: hanne.andersson@lir.gu.se

Mats Andrén, Professor (rum H309)
Ämne: Idé- och lärdomshistoria
Telefon: 031-786 4476
E-post: mats.andren@lir.gu.se

Åsa Arping, Docent, Utbildningsansvarig, Viceprefekt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rum E320)
Ämne: Litteraturvetenskap
Telefon: 0766 184390
E-post: asa.arping@lir.gu.se

Maj Asplund Carlsson, Professor, Gästforskare
Ämne: Utbildningsvetenskap/Litteraturvetenskap
E-post: maj.asplund.carlsson@lir.gu.se

Michael Azar, Professor (rum H330)
Ämne: Idé- och lärdomshistoria
Telefon: 031-786 4527
E-Post: michael.azar@lir.gu.se

B

Jenny Bergenmar, Universitetslektor (rum H407)
Ämne: Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 5223
E-post: jenny.bergenmar@lir.gu.se

Björn Billing, Universitetslektor, Studierektor idé- och lärdomshistoria (rum D320)
Ämne: Idé- och lärdomshistoria
Telefon: 031-786 4359
E-post: bjorn.billing@lir.gu.se

Henrik Björck, Professor, Viceprefekt för utbildning på forskarnivå (rum H416)
Ämne: Idé- och lärdomshistoria
Telefon: 031-786 1929
E-post: henrik.bjorck@lir.gu.se

Henrik Bogdan, Docent, Universitetslektor (rum D325)
Ämne: Religionsvetenskap/Religionshistoria
Telefon: 031-786 4557
E-post: henrik.bogdan@lir.gu.se

Ann Boglind, Universitetslektor (rum D326)
Ämne: Svenskämnets didaktik
Telefon: 031-786 5434
E-post: ann.boglind@lir.gu.se

Eva Borgström, Docent, Universitetslektor (rum D323)
Ämne: Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 5277
E-post: eva.borgstrom@lir.gu.se

Lars Branegård, Universitetsadjunkt, Studierektor för ämneslärarutbildningen i religionskunskap (rum D321)
Ämne: Religionsvetenskap/Tros- o. livsåskådningsvetenskap
Telefon: 031-786 4416
E-post: lars.branegard@lir.gu.se

Daniel Brodén, Forskare (rum H310)
Ämne: Filmvetenskap
Telefon: 031-786 1771
E-post: daniel.broden@lir.gu.se

Camilla Brudin Borg, FD, Studievägledare (rum E321)
Ämne: Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 4580
E-post: camilla.brudin.borg@lir.gu.se

Kerstin von Brömssen, Docent, Universitetslektor
Ämne: Religionsvetenskap/Religionshistoria
E-post: kerstin.vonbromssen@lir.gu.se

Mattias Bäckström, FD
Ämne: Idé- och lärdomshistoria
E-post: mattias.backstrom@lir.gu.se

C

Clemens Cavallin, Docent, Viceprefekt för internationalisering och samverkan (rum D324a)
Ämne: Religionsvetenskap/Religionshistoria
Telefon: 0766 184120
E-post: clemens.cavallin@lir.gu.se

E

Christer Ekholm, Universitetslektor (rum H327)
Ämne: Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 4185
E-post: christer.ekholm@lir.gu.se

Daniel Enstedt, Forskare, Studierektor religionsvetenskap och teologi (rum H313)
Ämne: Religionsvetenskap
Telefon: 031-786 2091
E-post: daniel.enstedt@lir.gu.se

F

Yael Feiler, Universitetslektor (rum E325)
Ämne: Teaterstudier
Telefon: 031-786 1950
E-post: yael.feiler@lir.gu.se

H

Dag Hedman, Professor (rum H319)
Ämne: Litteraturvetenskap
Telefon: 031- 786 4471
E-post: dag.hedman@lir.gu.se

Gunilla Hermansson, Docent, Universitetslektor (rum H307)
Ämne: Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 4558
E-post: gunilla.hermansson@lir.gu.se

Kristina Hermansson, Forskare (rum H413)
Ämne: Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 2503
E-post: kristina.hermansson@lir.gu.se

J

Mats Jansson, Professor  (rum E314b)
Ämne: Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 4135
E-post: mats.jansson@lir.gu.se

Maria Johansen, Universitetslektor (rum D309)
Ämne: Idé- och lärdomshistoria
Telefon: 031-786 4417
E-post: maria.johansen@lir.gu.se

Birgitta Johansson, Universitetslektor (rum E312)
Ämne: Teaterstudier/Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 5219
E-post: birgitta.johansson@lir.gu.se

Birgitta Josefsson, Universitetsadjunkt, Studierektor för ämneslärarutbildningen i svenska (rum E319)
Ämne: Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 4565
E-post: birgitta.josefsson@lir.gu.se

K

Wilhelm Kardemark, Universitetslektor (visstid) (rum H409b)
Ämne: Religionsvetenskap
Telefon: 031-786 4121
E-post: wilhelm.kardemark@lir.gu.se

Johan Kärnfelt, Docent, Universitetslektor (rum H314)
Ämne: Idé- och lärdomshistoria
Telefon: 031-786 4526
E-post: johan.karnfelt@lir.gu.se

L

Göran Larsson, Professor (rum E314a)
Ämne: Religionsvetenskap/Religionshistoria
Telefon: 031-786 5315
E-post: goran.larsson@lir.gu.se

Lisbeth Larsson, Professor (rum D316)
Ämne: Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 4556
E-post: lisbeth.larsson@lir.gu.se

Yvonne Leffler, Professor (rum H318)
Ämne: Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 5294
E-post: yvonne.leffler@lir.gu.se

Christian Lenemark, Forskare (rum H410)
Ämne: Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 2098
E-post: christian.lenemark@lir.gu.se

Katarina Leppänen, Docent, Universitetslektor (rum H417)
Ämne: Idé- och lärdomshistoria
Telefon: 031-786 5872
E-post: katarina.leppanen@lir.gu.se

Rosmari Lillas-Schuil, Universitetslektor (visstid) (rum H305)
Ämne: Religionsvetenskap/Gamla Testamentet
Telefon: 031-786 5316
E-post: rosmari.lillas@lir.gu.se

Ingrid Lindell, Universitetslektor, Viceprefekt lärarutbildning (H415)
Ämne: Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 5558
E-post: ingrid.lindell@lir.gu.se

Robert Lyons, Universitetslektor (rum D312)
Ämne: Teaterstudier
Telefon: 031-786 4131
E-post: robert.lyons@lir.gu.se

M

Gert Magnusson, FD
Ämne: Idé- och lärdomshistoria
E-post: gert.magnusson@lir.gu.se

Mats Malm, Professor (rum H411)
Ämne: Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 5285
E-post: mats.malm@lir.gu.se

Ingemar Meland, Gästforskare (rum H320)
Ämne: Idé- och lärdomshistoria
Telefon: 031-786 1710
E-post: ingemar.meland@gmail.com

Jessica Moberg, Postdoktor (rum H409b)
Ämne: Religionsvetenskap
Telefon: 031-786 4121
E-post: jessica.moberg@lir.gu.se

Håkan Möller, Professor, Viceprefekt för forskning (rum H326)
Ämne: Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 2537
E-post: hakan.moller@lir.gu.se

N

Bertil Nilsson, Professor (rum H408)
Ämne: Kristendomens historia
Telefon: 031-786 1912 / 046-211 35 03
E-post: bertil.nilsson@lir.gu.se

Julia Nordblad, FD
Ämne: Idé- och lärdomshistoria
E-post: julia.nordblad@lir.gu.se

Anna Nordenstam, Docent, Universitetslektor (rum H306)
Ämne: Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 4187
E-post: anna.nordenstam@lir.gu.se

Andreas Nordlander, Universitetslektor (visstid) (rum D308)
Ämne: Religionsvetenskap
Telefon: 031-786 4523
E-post: andreas.nordlander@lir.gu.se

O

Staffan Olofsson, Professor (rum E327)
Ämne: Religionsvetenskap/Gamla testamentets exegetik
Telefon: 031-786 5312
E-post: staffan.olofsson@lir.gu.se

Nils Olsson, FD, Samverkansansvarig (rum D312)
Ämne: Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 4522
E-post: nils.olsson@lir.gu.se

Stina Otterberg, Forskare
Ämne: Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 4920
E-post: stina.otterberg@lir.gu.se

P

Cecilia Pettersson, Universitetslektor (visstid)  (rum H410)
Ämne: Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 2098
E-post: cecilia.pettersson@lir.gu.se

Katarina Plank, Forskare (rum H328)
Ämne: Religionsvetenskap/Religionshistoria
Telefon: 031-786 4563
E-post: katarina.plank@lir.gu.se

Q

Christine Quarfood, Docent, Universitetslektor
(rum D306)
Ämne: Idé- och lärdomshistoria
Telefon: 031-786 4386
E-post: christine.quarfood@lir.gu.se

R

Arne Rasmusson, Professor, Proprefekt (rum H320)
Ämne: Religionsvetenskap/Tros- och livsåskådningsvetenskap
Telefon: 031-786 1710
E-post: arne.rasmusson@lir.gu.se

Agneta Rehal Johansson, Universitetslektor, Studierektor litteraturvetenskap och teaterstudier (rum D318)
Ämne: Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 6925
E-post: agneta.rehal.johansson@lir.gu.se

Signhild Risenfors, Universitetslektor (visstid) (rum D326)
Ämne: Religionsvetenskap
Telefon: 031-786 5434
E-post: signhild.risenfors@lir.gu.se

Cecilia Rosengren, Docent, Universitetslektor, Prefekt (rum E318)
Ämne: Idé- och lärdomshistoria
Telefon: 031-786 4296
E-post: cecilia.rosengren@lir.gu.se

S

Gunnar Samuelsson, Universitetslektor (rum H412)
Ämne: Religionsvetenskap/Nya testamentets exegetik
Telefon: 031-786 5308
E-post: gunnar.samuelsson@lir.gu.se

Åke Sander, Professor (rum E317)
Ämne: Religionsvetenskap/Religionsbeteendevetenskap
Telefon: 031-786 1561
E-post: aake.sander@lir.gu.se

Ola Sigurdson, Professor (rum H317)
Ämne: Religionsvetenskap/Tros- o. livsåskådningsvetenskap
Telefon: 031-786 5314
E-post: ola.sigurdson@lir.gu.se

Andrej Slávik, FD
Ämne: Idé och lärdomshistoria
E-post: andrej.slavik@lir.gu.se

W

Martin Wiklund, Forskarassistent (rum H308)
Ämne: Idé- och lärdomshistoria
Telefon: 031-786 5297
E-post: martin.wiklund@lir.gu.se

Rikard Wingård, Universitetslektor (visstid) (rum H305)
Ämne: Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 2479 (arb)
             0522-641620 (bost)
E-post: rikard.wingard@lir.gu.se

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta